PL § 65 a

§ 65 a. 20)Hvis told- og skatteforvaltningen får en formodning om krænkelser omfattet af § 57, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaver.

Opdateret: 8. marts 2017