Særlige tekniske træk metode

Der er opfinderisk enhed mellem to eller flere opfindelser, hvis opfindelserne helt eller delvis omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske træk.

Med særlige tekniske træk menes de tekniske træk, som er patenterbare.

Med samme tekniske træk menes identiske tekniske træk.

Med tilsvarende tekniske træk menes:

  • forskellige lignende tekniske træk, der bibringer samme effekt/virkning (gummi/fjeder),
  • forskellige tekniske træk, der sammen bibringer en effekt/virkning (nøgle/lås), eller
  • forskellige tekniske træk, der kan henføres til samme koncept (apparat/fremgangsmåde/produkt).

Ved vurderingen af, om der er enhed mellem to eller flere opfindelser, kortlægger sagsbehandleren de tekniske træk, som definerer hver af opfindelserne. Herefter undersøger sagsbehandleren, om der er sammenfald af tekniske træk mellem opfindelserne.

Har opfindelserne ingen fælles tekniske træk (samme eller tilsvarende tekniske træk), er der ikke enhed mellem opfindelserne.

Har opfindelserne mindst et fælles teknisk træk (samme eller tilsvarende tekniske træk), undersøger sagsbehandleren, om det fælles tekniske træk er patenterbart. Er det tilfældet, er der enhed mellem opfindelserne. I modsat fald er opfindelserne uafhængige.

Når opfindelserne har et fælles teknisk træk i form af tilsvarende tekniske træk, skal vurderingen af patenterbarheden ske for det overordnede tekniske træk for disse tilsvarende tekniske træk. Det overordnede tekniske træk for tilsvarende tekniske træk vil ofte være et funktionelt udtrykt træk eller et koncept. Et eksempel på det kan være, at det særlige træk i form af elasticitet er an­givet ved en metalfjeder i et krav, mens det i et andet krav er an­givet ved en blok af gummi.

Se eksempler underOpdateret: 14. juni 2012