Analogifremgangsmåder til fremstilling af kemiske forbindelser

En analogifremgangsmåde er en fremgangsmåde til fremstilling af kemiske forbindelser ved en kemisk omsætning, som er analog med en kendt måde at fremstille lignende forbindelser på. 

Produktet er en kemisk forbindelse eller en gruppe af kemiske forbindelser.

En analogifremgangsmåde indeholder ikke i sig selv noget patenterbart. Betingelserne for, at en analogifremgangsmåde kan patenteres, er knyttet til produktet af fremgangsmådens produkt, dvs. de kemiske forbindelser.

De kemiske forbindelser skal i sig selv være patenterbare, dvs. de skal

  • have teknisk (f.eks. herbicid eller terapeutisk) virkning
  • være hidtil ukendte
  • have væsentlig adskillelse fra kendt teknik.

Da betingelserne for patentering af en analogifremgangsmåde er knyttet til de kemiske forbindelser, kan der ikke gives patent på en "ny" analogifremgangsmåde til fremstilling af kemiske forbindelser, der er kendt jf. PL § 2, stk. 2, 2. eller 3. pkt..Opdateret: 29. januar 2013