Mellemprodukter

Kemiske forbindelser, der kan anvendes industrielt ved at blive omdannet til andre kemiske forbindelser (her kaldet slutprodukter) ved en kemisk reaktion, kaldes mellemprodukter. Mellemprodukter kan både være udgangsmaterialer og egentlige mellemprodukter, der dannes undervejs i en flertrinsproces. 

For at et mellemprodukt kan patenteres, skal det være nyt og adskille sig væsentligt fra kendt teknik. Den væsentlig adskillelse kan typisk være begrundet som redegjort for i punkterne (i)-(iii) nedenfor.

(i)      Mellemproduktets egenskaber kan i visse tilfælde begrunde den væsentlige adskillelse. Et nyt mellemprodukt med fysiske eller kemiske egenskaber, der i sig selv er overraskende, f.eks. særpræget kemisk konstitution eller uventet stabilitet, adskiller sig væsentligt fra kendt teknik. De overraskende egenskaber skal fremgå af basisdokumenterne (BEK § 30).

(ii)     En fremgangsmådes væsentlig adskillelse kan "overføres til" mellemproduktet. Et nyt mellemprodukt, som er udgangsmateriale for eller dannes undervejs i en ejendommelig fremgangsmåde (dvs. en fremgangsmåde, der i sig selv er opfinderisk), adskiller sig væsentligt fra kendt teknik. Den ejendommelige fremgangsmåde skal fremgå af basisdokumenterne.

(iii)    Den væsentlig adskillelse for et slutprodukt med direkte, nyttig virkning kan i visse tilfælde "overføres til" mellemproduktet. Hvis slutproduktet er patenterbart, adskiller det nye mellemprodukt sig væsentligt fra kendt teknik, forudsat,

  • dels at mellemproduktet ved dets omdannelse til slutproduktet bidrager med mindst ét af de træk, som slutproduktet adskiller strukturelt fra relevant kendt teknik,
  • og dels at der ikke kendes strukturelt nærtbeslægtede forbindelser, som ved principielt samme reaktion kan føre til samme slutprodukt (f.eks. syrechlorid eller reaktiv ester i stedet for syre ved en forestringsreaktion).

Slutproduktets direkte nyttige virkning skal fremgå af basisdokumenterne.Opdateret: 29. januar 2013