"Ex post facto"-analyse; overraskende teknisk fordel

Man bør huske på, at en opfindelse, som ved første øjekast synes nærliggende, faktisk godt kan udvise væsentlig adskillelse.

Når en ny ide er formuleret kan det ofte vises teoretisk, hvordan man kommer frem til den med udgangspunkt i noget kendt og ved en serie af tilsyneladende lette trin. Sagsbehandleren bør være forsigtig med denne slags ex post facto-analyser. Sagsbehandleren skal altid have i baghovedet, at de dokumenter, der er nævnt i nyhedsundersøgelsen, er udtaget på grund af en forudgående viden om, hvad der udgør den ansøgte opfindelse. I alle tilfælde bør sagsbehandleren prøve at se på hele den overordnede kendte teknik, som fagmanden forventes at kende til før ansøgerens bidrag, og han bør forsøge at lave en virkelighedsnær bedømmelse af denne og andre relevante faktorer. Han skal tage hensyn til alt, hvad der er kendt vedrørende opfindelsens baggrund og forholde sig til relevante argumenter og dokumentation, som ansøgeren har indleveret. 

Hvis en opfindelse viser sig at være af betydelig teknisk værdi, og i særdeleshed hvis den giver en teknisk fordel, som er ny og overraskende, og som ikke blot er opnået som en bonuseffekt i en "envejs"-situation (se Uventet teknisk effekt; bonuseffekt), og denne tekniske fordel på overbevisende måde kan relateres til et eller flere af de træk, der er indeholdt i det krav, der definerer opfindelsen, skal sagsbehandleren være påpasselig med at påstå, at et sådant krav mangler væsentlig adskillelse.Opdateret: 30. april 2012