Forudsigelige ulemper; ikke-funktionelle modifikationer; vilkårlige valg

Hvis en opfindelse er resultatet af en forudsigelig ugunstig modificering af den nærmeste kendte teknik, som fagmanden klart kunne forudse og udføre, og denne forudsigelige ulempe ikke ledsages af en uventet teknisk fordel, så adskiller ansøgte opfindelse sig ikke væsentligt fra kendt teknik (se EPO T 119/82, OJ 5/1984, 217, og EPO T 155/85, OJ 3/1988, 87). Med andre ord udviser en ren forudsigelig forværring af den kendte teknik ikke væsentlig adskillelse.

Hvis forværringen ledsages af en uventet teknisk fordel, kan en væsentlig adskillelse imidlertid være til stede.

Lignende overvejelser gælder for det tilfælde, hvor en opfindelse blot er resultatet af en vilkårlig ikke-funktionel modificering af en kendt anordning eller af et rent vilkårligt valg fra en mængde af mulige løsninger (se EPO T 72/95, ikke offentliggjort i OJ, og EPO T 939/92, OJ 6/1996, 309).Opdateret: 30. april 2012