Overvindelse af tekniske fordomme

Generelt er der væsentlig adskillelse, hvis den kendte teknik leder fagmanden væk fra den teknik, der er foreslået af opfindelsen. Dette gælder særligt, når fagmanden end ikke ville overveje at udføre eksperimenter for at bestemme, om disse var alternativer til den kendte måde at overvinde en reel eller tænkt teknisk hindring. 

Eksempel: Drikke, der indeholder kulsyre, hældes, efter de er blevet steriliseret, varme på steriliserede flasker. Den almindelige opfattelse er, at når flasken tages ud af påfyldningsanordningen, skal den fyldte flaske straks beskyttes mod den omkringværende luft for at undgå, at drikken i flasken sprøjter ud. En proces, hvor samme trin gennemgås, men i hvilken der ikke tages nogen forholdsregler til beskyttelse af drikken mod den omkringværende luft (fordi det i virkeligheden ikke er nødvendigt at tage nogen forholdsregler), vil derfor være opfinderisk.Opdateret: 30. april 2012