Offentliggørelse af afdelte og udskilte ansøgninger

I henhold til PL § 22 bliver akterne i en patentansøgning offentlig tilgængelige, når der er forløbet 18 måneder fra ansøgningsdagen eller prioritetsdagen, hvis der er begæret prioritet. Se mere under offentliggørelse.

En afdelt eller udskilt ansøgning anses i henhold til PL § 11 som indleveret på det tidspunkt, da de akter, hvor opfindelsen er beskrevet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen - det vil sige enten indleveringdagen for stamansøgningen (i en afdelt ansøgning) eller den dag, hvor vi modtog de bilag, hvori opfindelsen blev beskrevet i forbindelse med behandlingen af stamansøgningen (udskilt ansøgning).

I forhold til offentliggørelsen medfører dette, at den afdelte/udskilte ansøgning bliver offentlig tilgængelig 18 måneder fra indlevering af stamansøgningen (ved en afdelt ansøgning) eller 18 måneder fra indlevering af de bilag, hvori opfindelsen bliver beskrevet (ved en udskilt ansøgning). Hvis 18 måneder fra den begærede indleveringsdag/løbedag allerede er forløbet ved indleveringen af den afdelte/udskilte ansøgning, vil akterne i den senere indleverede ansøgning blive offentligt tilgængelige allerede ved indleveringen. Vi undersøger ikke på tidspunktet for indleveringen af den afdelte/udskilte ansøgning, om den begærede deling/udskillelse kan accepteres. Dette sker først i forbindelse med den tekniske sagsbehandling, se mere under indholdet af den afdelte ansøgning og indholdet af den udskilte ansøgning.

Det er derfor vigtigt, at ansøger kontakter os inden der begæres deling/udskillelse i en ansøgning, hvis ansøger er i tvivl om, hvorvidt deling/udskillelse er relevant for vedkommende.   Opdateret: 30. april 2012