Gebyr for afdelte og udskilte ansøgninger

Ved indlevering af en afdelt eller udskilt ansøgning skal der betales et ansøgningsgebyr, jf. PL § 98.

Der skal desuden betales årsgebyrer for afdelte og udskilte ansøgninger på samme måde som ved almindelige patentansøgninger, se mere under fornyelse.

Betalingsfristen beregnes med hensyn til afdelte ansøgninger fra stamansøgningens indleveringsdato. Betalingsfristen for udskilte ansøgninger beregnes fra den dato, hvor bilagene, hvori den udskilte opfindelse er beskrevet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Der gælder dog særlige regler for forfaldsdagen af årsgebyrer for de gebyrår, der er begyndt inden indleveringen af den afdelte eller udskilte ansøgning samt de gebyrår, der begyndes inden 2 måneder fra indleveringen af den afdelte eller udskilte ansøgning, jf. PL § 41, stk. 2.

Særreglen i PL § 41, stk. 2 medfører således, at de årsgebyrer, der allerede er forfaldne inden indleveringen af den afdelte eller udskilte ansøgning og de, der i medfør af hovedreglen i PL § 41, stk. 1, forfalder inden for de 2 første måneder efter indleveringen, først forfalder 2 måneder efter indleveringen af den afdelte eller udskilte ansøgning.

Såfremt disse årsgebyrer ikke betales inden for 2 måneder fra indleveringsdagen af den afdelte eller udskilte ansøgning, kan de stadig anses for rettidigt betalt, såfremt de betales inden udløbet af 6 måneder fra 2 måneders dagen under forudsætning af, at der betales et forhøjet gebyr på 20 %, jf. PL § 99, stk. 2.

I tilfælde af begæring om genoprettelse på grund af manglende betaling af forfaldne årsgebyrer, begynder 1-års fristen i PL § 72 først at løbe, når fristen for betaling inklusiv forhøjelsesgebyr er udløbet.

Eksempel:

05.03.2000

31.03.2002   

31.03.2003   

indleveringsdato for stamansøgningen

1. til 3. års årsgebyr er forfaldne til betaling

4. årsgebyr forfaldent til betaling for stamansøgningen

13.11.2002

31.01.2003

31.03.2003     

indleveringsdato for den afdelte ansøgning

1.-3. årsgebyrer skal betales for den afdelte ansøgning

4. årsgebyr forfaldent til betaling for den afdelte ansøgning.

 Opdateret: 30. april 2012