Tidsfrist for indlevering af en afdelt eller udskilt ansøgning

En afdelt eller udskilt ansøgning kan indleveres så længe stamansøgningen ikke er endelig afgjort, jf. PL § 11 og BEK § 33, stk. 2. Dette medfører, at deling eller udskillelse kan ske indtil (men ikke inklusiv) datoen, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen afsender meddelelse om patent jf. PL § 20, stk. 1 i stamansøgningen, eller, hvis stamansøgningen er afslået eller henlagt, så længe klagefristen eller fristen for genoptagelse løber, uanset om klage indgives eller behandlingen af ansøgningen genoptages, jf. BEK § 33, stk. 2, 2. og 3. pkt..

Hvor en indleveret ansøgning er afdelt eller udskilt af en ansøgning, som selv er afdelt eller udskilt, er det tilstrækkeligt, at den sidstnævnte stadig er under behandling på indleveringsdagen af den anden afdelte/udskilte ansøgning.

Såfremt stamansøgningen er godkendt til patentmeddelelse, jf. PL § 19, stk. 1, kan der ikke længere indleveres afdelte og udskilte ansøgninger på noget, som falder uden for det beskyttelsesomfang, der er fastlagt ved de godkendte krav i stamansøgningen, jf. BEK § 33, stk. 3.Opdateret: 30. januar 2013