Begæring begrundet i LMF/PMF art. 15, a og/eller b

Hvis en begæring om omprøvning er begrundet med de i LMF/PMF artikel 15, stk. 1, litra a eller b, nævnte forhold, dvs. hvis begæringen er begrundet i 

  • at certifikatet er udstedt i strid med bestemmelserne i LMF/PMF artikel 3 eller
  • at grundpatentet er bortfaldet inden udløbet af dets lovhjemlede gyldighedsperiode 

påbegyndes en høringsprocedure.

 

 

 

 

 Opdateret: 25. september 2012