Begæring begrundet i LMF/PMF artikel 15, litra c

Hvis en begæring om omprøvning af et certifikat er begrundet med de i LMF/PMF artikel 15, stk. 1, litra c, nævnte forhold, dvs. hvis begæringen er begrundet med 

  • ugyldiggørelse eller begrænsning af grundpatentet på en sådan måde, at det produkt, for hvilket certifikatet er udstedt, ikke længere er beskyttet af grundpatentets krav eller 
  • at der efter grundpatentets bortfald foreligger ugyldighedsgrunde, som ville have berettiget en ugyldighedskendelse eller begrænsning af grundpatentet på en sådan måde, at det produkt, for hvilket certifikatet er udstedt, ikke længere er omfattet af grundpatentets krav  

skal der også indleveres en begæring om administrativ omprøvning af grundpatentet, jf. BEK § 80, stk. 1. Begæringen om administrativ omprøvning af grundpatentet skal angive, at der også er begæret omprøvning af certifikatet. 

Dog skal der ikke indleveres begæring om administrativ omprøvning af grundpatentet i følgende tilfælde, jf. BEK § 80, stk. 1 og 3-5: 

  • hvis indsigelsesperioden for grundpatentet ikke er udløbet 
  • hvis der er nedlagt indsigelse mod grundpatentet (uanset om indsigelsessagen er endelig afgjort eller stadig er verserende) 
  • hvis der allerede er begæret administrativ omprøvning af grundpatentet (uanset om omprøvningen er endelig afgjort eller stadig er verserende) 

Den eventuelt allerede nedlagte indsigelse eller administrative omprøvning af grundpatentet kan være begæret af andre end den, der begærer den administrative omprøvning af certifikatet. 

Begæringen om administrativ omprøvning af certifikatet stilles i bero, indtil indsigelsessagen eller den administrative omprøvning af grundpatentet er endelig afgjort, jf. BEK § 80, stk. 2, 4 og 5. Derefter påbegyndes realitetsbehandlingen af omprøvningen af certifikatet, hvor sagsgangen afhænger af hvorvidt grundpatentet er ugyldiggjort, opretholdt i ændret form eller opretholdt i uændret form.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013