Flere ansøgninger - samme produkt – samme ansøger

En indehaver af flere patenter på samme produkt kan ikke få udstedt flere certifikater for det pågældende produkt, jf. PMF artikel 3, stk. 2, der ifølge PMF betragtning 17 finder tilsvarende anvendelse på fortolkningen af LMF artikel 3.

Hvis der indleveres flere ansøgninger for samme produkt fra samme ansøger og med samme indleveringsdag, beder Patent- og Varemærkestyrelsen ansøger om at vælge i hvilken rækkefølge ansøgningerne skal behandles. Den/de ansøgninger, som vi ikke behandler som den første, stilles i bero.

Hvis der er flere verserende ansøgninger for samme produkt fra samme ansøger, kan ansøger anmode om, at en anden end den først indleverede ansøgning behandles først. Den/de ansøgninger, som vi ikke behandler som den første, stilles i bero.

Er vi i tvivl om den juridiske identitet og muligheden for sammenfald af ansøgere i ansøgerkredsen for samme produkt, træffes afgørelse herom efter indhentning af information i tilgængelige, danske selskabs- og personregistre samt eventuelt hos tilsvarende udenlandske myndigheder.

 Opdateret: 25. september 2012