Sprog - SPC

Ansøgningen skal affattes på dansk eller engelsk, jf. BEK § 71.

Er et bilag til ansøgningen affattet på et andet sprog, skal der indleveres en oversættelse til dansk eller engelsk, medmindre Patent- og Varemærkestyrelsen bestemmer andet i det enkelte tilfælde. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt godkendt måde, jf. BEK § 86. Som udgangspunkt kræves bekræftelse alene i de tilfælde, hvor der er tvivl om rigtigheden af oversættelsen. 

Vi sagsbehandler på engelsk, hvis ansøgeren anmoder om dette, se mere under Sagsbehandlingssprog.

 

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013