Ansøgningens indhold - SPC

Ansøgningen om certifikat skal indeholde:

  • Ansøgers navn eller firmanavn og postadresse, jf. LMF, artikel 8, stk. 1, litra a, i)
  • Hvis ansøger er repræsenteret af en fuldmægtig, skal fuldmægtigens navn og adresse oplyses, jf. LMF, artikel 8, stk. 1, litra a, ii)
  • Eventuelt en fuldmagt hvis der er udpeget en fuldmægtig
  • Hvis certifikat søges af flere i forening, og disse ikke repræsenteres af en fuldmægtig, skal det oplyses, om en af ansøgerne er bemyndiget til at modtage meddelelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen på alles vegne. Hvis der ikke er angivet en modtager, vil den først angivne ansøger modtage meddelelser fra os på alles vegne, jf. BEK § 70, stk. 2.
  • Ansøger skal angive hvilket produkt, der søges om certifikat for.
  • Grundpatentets nummer samt opfindelsens titel, jf. LMF, artikel 8, stk. 1, litra a, iii)
  • Nummer på og dato for meddelelse af den første markedsføringstilladelse gældende for Danmark for det produkt, der søges certifikat for, jf. LMF, artikel 8, stk. 1, litra a, iv)
  • En kopi af den ovennævnte første markedsføringstilladelse gældende for Danmark for det produkt, der søges certifikat for samt et resumé af produktets egenskaber, jf. LMF, artikel 8, stk. 1, litra b
  • Hvis den for Danmark gældende markedsføringstilladelse ikke er den første for produktet i Fællesskabet, skal ansøgningen angive nummer på og dato for meddelelse af den første markedsføringstilladelse i Fællesskabet , jf. LMF, artikel 8, stk. 1, litra a, iv). Ansøgningen skal desuden indeholde en identifikation af det tilladte produkt, en angivelse af den retsforskrift, som markedsføringstilladelsen er udstedt i henhold til og en kopi af offentliggørelsen af tilladelsen i det officielle tidende, jf. LMF, artikel 8, stk. 1, litra c.
  • Ansøger skal give oplysninger om produktets identitet, jf. BEK § 70, stk. 3

Som dato for meddelelse af markedsføringstilladelse anses datoen for sundhedsmyndighedernes underskrift af markedsføringstilladelsen, jf. BEK § 70, stk. 6.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013