Tidsfrist for indlevering af ansøgning om certifikat

Ansøgningen om certifikat skal være indleveret til os senest 6 måneder fra meddelelsen af den første tilladelse til markedsføring af produktet i Danmark som lægemiddel, jf. LMF artikel 7, stk. 1.

Hvis markedsføringstilladelsen er meddelt før grundpatentet er udstedt, skal ansøgningen dog indleveres senest 6 måneder fra udstedelsen af grundpatentet, jf. LMF artikel 7, stk. 2.

 Opdateret: 2. maj 2012