BEK § 14

§ 14. Indeholder en patentansøgning flere patentkrav, skal disse stå samlet og være nummereret fortløbende.

Stk. 2. Et patentkrav kan være selvstændigt eller uselvstændigt. Et patentkrav er selvstændigt, hvis det fuldstændigt angiver den omhandlede opfindelse. Et patentkrav er uselvstændigt, hvis det angår en udførelsesform for en opfindelse, der er angivet i et andet patentkrav i ansøgningen, og derfor omfatter samtlige kendetegn i dette patentkrav.

Stk. 3. Et selvstændigt patentkrav kan henvise til et eller flere foregående patentkrav.

Stk. 4. Et eller flere uselvstændige patentkrav kan knyttes til et foregående patentkrav. Et uselvstændigt patentkrav kan knyttes til flere foregående patentkrav. Uselvstændige patentkrav skal indledes med en henvisning til sådanne foregående patentkrav og derefter angive opfindelsens yderligere kendetegn. Uselvstændige patentkrav skal grupperes umiddelbart efter det selvstændige patentkrav, som de direkte eller gennem et andet uselvstændigt patentkrav er knyttet til.

Opdateret: 3. januar 2022