BEK § 15

§ 15. Hvis en ansøgning omfatter flere opfindelser, anses den kun for at være i overensstemmelse med patentlovens § 10, hvis der mellem opfindelserne foreligger teknisk sammenhæng. Den tekniske sammenhæng skal komme til udtryk ved, at opfindelserne helt eller delvist omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske træk, som hver opfindelse bidrager med ud over teknikkens standpunkt.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt der mellem et antal opfindelser foreligger denne tekniske sammenhæng, afgøres uden hensyn til, om de er angivet i hvert sit patentkrav eller som alternativer i et patentkrav.

Stk. 3. Flere selvstændige patentkrav inden for samme kategori må kun angives, hvis den tekniske sammenhæng er udpræget, og der foreligger åbenbare vanskeligheder ved at angive opfindelserne tilstrækkeligt tydeligt i et og samme patentkrav.

Opdateret: 3. januar 2022