BEK § 18

§ 18. Tegninger og fotografier skal vise de enkeltheder, der er nødvendige til forståelse af opfindelsen. Tegninger og fotografier må ikke indeholde nogen tekst med undtagelse af et enkelt eller nogle få ord, når sådanne er absolut nødvendige for forståelsen.

Stk. 2. Tegninger og fotografier skal i øvrigt udføres i den form, som Patent- og Varemærkestyrelsen foreskriver, jf. § 7, stk. 2.

Opdateret: 3. januar 2022