Senere indlevering af dele af beskrivelsen, herunder tegninger

Under formalitetsbehandlingen gennemgås beskrivelsen.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen under denne gennemgang bliver opmærksom på, at dele af beskrivelsen, herunder en eller flere tegninger lader til at mangle, skal vi opfordre ansøger til at indlevere de manglende dele inden for en frist på 2 måneder, jf. BEK § 5, stk. 4.

Hvis ansøger selv bliver opmærksom på, at han har undladt at indlevere tegninger eller andre dele af beskrivelsen i den oprindeligt indleverede ansøgning, og vi ikke har opfordret ham til at indlevere de manglende dele, kan ansøger indlevere disse inden udløbet af 2 måneder regnet fra den dag, hvor en eller flere betingelser i medfør af PL § 8b, stk. 1 var opfyldt, jf. BEK § 5, stk. 5.

Hvis vi har fremsendt en opfordring efter BEK § 5, stk. 4 har denne frist forrang.

Hvis ansøger ikke indleverer de manglende dele inden udløb af ovennævnte frister, vil alle referencer til de manglende dele anses for at være slettet.

Hvis ansøger indleverer manglende dele af beskrivelsen, herunder tegninger inden udløbet af ovennævnte frister, kan disse inkluderes i ansøgningen og indleveringsdagen ændres i henhold til BEK § 5, stk. 5 til den dag, hvor vi modtog de manglende dele. Dette gælder dog ikke, hvis den manglende del er baseret på prioritet eller der sker tilbagetagelse af de senere indleverede dele.Opdateret: 31. januar 2013