Manglende dele baseret på prioritet

Det følger af BEK § 5, stk. 6, at, hvis ansøger indleverer manglende dele af beskrivelsen eller tegninger efter indleveringsdagen og inden fristens udløb i henhold til BEK § 5, stk. 5, og ansøgeren kræver prioritet fra en tidligere indleveret ansøgning for de senere indleverede manglende dele, ændres indleveringsdagen ikke, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. De manglende dele er indleveret inden udløbet af fristen i BEK § 5, stk. 5,
  2. Ansøger anmoder om, at de senere indleverede dele har basis i den påståede prioritet for at undgå en ændring af indleveringsdagen, og gør dette indenfor den foreskrevne frist,
  3. Ansøger på indleveringsdagen for ansøgningen, kræver prioritet fra en tidligere indleveret ansøgning og betingelserne for at kræve prioritet er opfyldt,
  4. De senere indleverede dele af beskrivelsen eller tegninger er fuldstændigt indeholdt i den påståede prioritetsgivende ansøgning,  og
  5. Ansøger indleverer en kopi af den prioritetsgivende ansøgning inden for 2 måneder fra anmodning herom med mindre en sådan kopi allerede er til rådighed for Patent- og Varemærkestyrelsen. Såfremt den prioritetsgivende ansøgning ikke er på et af de sprog, som vi accepterer i henhold til BEK § 6, skal i stedet indleveres en oversættelse af ansøgningen til et af de accepterede sprog inden for fristen på 2 måneder.

Hvis kriterium nr. 1 ikke er opfyldt, skal de senere indleverede dele anses for ikke at have været indleveret og alle henvisninger til dem i ansøgningen skal anses for at være slettet. I dette tilfælde ændres indleveringsdagen ikke, men de senere indleverede dele bliver heller ikke inkluderet i ansøgningen.

Hvis indleveringen efter BEK § 5, stk. 6, ikke opfylder et eller flere af de øvrige betingelser (nr. 2-5), ændres indleveringsdagen til den dag, hvor vi modtog de senere indleverede manglende dele af ansøgningen medmindre ansøger tilbagetager disse dele. Vi vil sende meddelelse til ansøger om dette. Opdateret: 31. januar 2013