Indholdet af offentliggørelsen

PL § 22, stk. 2 medfører, at ansøgningens dokumenter samt korrespondance i sagen bliver tilgængelige for offentligheden, når 18 måneder er forløbet fra ansøgningsdagen eller prioritetsdagen, hvis der er begæret prioritet.

Se dog Indhold der ikke accepteres.

Patenttidende

Det følger af PL § 22, stk. 4, at når akterne bliver tilgængelige i en ansøgning, sker der en bekendtgørelse herom i Patenttidende. Denne bekendtgørelse indeholder oplysning om ansøgningens nummer og IPC-klasser, indleveringsdag, løbedag, hvis denne er en anden end indleveringsdagen, opfindelsens titel, ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse, og hvis denne er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmægtigens navn eller firmanavn, samt opfinderens navn og postadresse, jf. BEK § 27, stk. 2.

Er der begæret prioritet, indeholder bekendtgørelsen udover oplysning om prioritetsdag, oplysning om, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, dagen for dennes indlevering, samt ansøgningens nummer. Omfatter ansøgningen deponering af en prøve af biologisk materiale, angives dette i bekendtgørelsen. Har ansøgeren efter patentlovens § 22, stk. 7, begæret, at udlevering af en prøve kun skal kunne ske til en særlig sagkyndig, bekendtgøres dette ligeledes.

Publicering

Når akterne i en patentansøgning er blevet tilgængelige, publiceres ovennævnte oplysninger samt sammendrag, krav og tegninger. Patent- og Varemærkestyrelsen udfærdiger i den forbindelse et offentliggørelsesskrift. Eksemplarer af dette skrift kan fås mod betaling.

Esp@cenet®

Patentansøgningen offentliggøres i Esp@cenet ved publicering af ansøgningen indeholdende ovenstående oplysninger i BEK § 27, stk. 2.

PVSonline

Alle ansøgningens dokumenter samt korrespondance mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og ansøger bliver tilgængeligt på PVSonline efter udløbet af 18 måneders dagen.Opdateret: 3. maj 2021