Offentliggørelse af ansøgning

Det følger af PL § 22, stk. 2, at når der er forløbet 18 måneder fra ansøgningsdagen eller, hvis der er begæret prioritet, fra prioritetsdagen, skal akterne i ansøgningen holdes tilgængelig for enhver.

Akterne i sagen kan gøres tilgængelige for enhver før denne dag, hvis ansøger anmoder herom, jf. PL § 22, stk. 3.

Hvis beslutningen om at meddele patent bliver taget inden udløbet af ovennævnte periode, vil både ansøgningen og sagens akter blive tilgængelig før 18 måneder fra indleveringsdagen, med mindre ansøger beder om at få udsat patentmeddelelsen til det tidspunkt, hvor ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig. Se Meddelelse før 18 måneders dagen.

Hvis ansøger giver afkald på prioritetsdatoen, bliver akterne i ansøgningen ikke tilgængelige 18 måneder fra prioritetsdagen under forudsæt­ning af, at meddelelse om afkaldet er modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen før udløbet af 18-måneders dagen.

Hvis meddelelse om afkald på prioritet modtages efter det ovennævnte tidspunkt, bliver akterne i sagen tilgængelige, som hvis prioriteten var gældende, selvom en meddelelse angående afkaldet på prioriteten vil fremgå af akterne i sagen.

Det samme gælder, når retten til prioritet tabes.

Se mere om, hvornår sagens akter ikke bliver tilgængelige under Ingen offentliggørelse af ansøgningen.

 

Se endvidere Indholdet af offentliggørelsen.Opdateret: 30. april 2012