Ændringer - patent

Før ansøger modtager resultatet af Patent- og Varemærkestyrelsens første behandling, kan ansøger af egen vilje ændre beskrivelse, krav og tegninger.

I løbet af sagsbehandlingsforløbet kan ansøger indsende ændringer for at imødekomme indvendinger fra sagsbehandleren.

I begge tilfælde skal ansøgeren markere, hvori ændringerne består, samt angive basis herfor. Se også Erklæring om ændringer i beskrivelse og krav.

Når ansøger indleverer ændrede bilag, undersøger sagsbehandleren altid, om de foretagne ændringer er tilladelige i henhold til PL § 13.

Når ansøger indleverer ændrede bilag, som svar på den behandling, der omfatter styrelsens nyhedsundersøgelse, undersøger sagsbehandleren også, om de foretagne ændringer opfylder betingelserne i Ændringer i kravsættet efter nyhedsundersøgelsen.

Når ansøger indleverer ændrede bilag, som svar på en behandling, der omfatter en patenterbarhedsvurdering, undersøger sagsbehandleren tillige, om de foretagne ændringer opfylder betingelserne i Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering.  

En ændret ansøgning skal selvfølgelig opfylde alle andre krav i Patentloven, inklusiv i særdeleshed kravet om væsentlig adskillelse og om overensstemmelse mellem beskrivelse og krav.

Se også Rettelser af tegning.

Uanset om supplerende teknisk information indleveret efter ansøgningens indleveringsdag udgør en tilladelig ændring eller ej, bliver sådan information en del af ansøgningens akter, som bliver offentlig tilgængelige ved ansøgningens offentliggørelse. Fra datoen, hvor informationen indgår i de offentligt tilgængelige akter, udgør de teknikkens standpunkt, jævnfør PL § 2, stk. 2.Opdateret: 26. maj 2016