Tilladelige ændringer i henhold til PL § 13

Det følger af PL § 13, at hvis ansøgeren ændrer beskrivelsen, herunder tegningerne, eller kravene, således at patent søges på noget, som ikke var en del af de oprindeligt indleverede bilag til ansøgningen (basisdokumenterne), kan en sådan ændring ikke tillades.

Den grundliggende ide i PL § 13 er, at en ansøger ikke tillades at forbedre sit udgangspunkt ved at tilføje elementer, der ikke fremgår af basisdokumenterne, og som kan give ham en uberettiget fordel og være skadelig for den retslige sikkerhed for tredje mand set i forhold til indholdet af basisdokumenterne (se G 1/93, OJ 8/1994, 541).

En ændring til beskrivelse og krav opfylder PL § 13, hvis:

  • kravenes omfang efter ændringen ligger indenfor omfanget af den oprindeligt angivne opfindelse,
  • angivelserne, på hvilke ændrede krav baserer sig, er angivet i basisdokumenterne, og
  • indholdet af kravene efter ændringen vurderes at mangle nyhed i forhold til indholdet af basisdokumenterne.

Der rejses derfor normalt ingen indvending mod en ansøger, når denne vha. ændringer, indfører yderlig relevant information om kendt teknik. Tværtimod kan dette være krævet af den nyhedsundersøgende sags­behandler. Se Baggrundsteknikken og Henvisninger til en publikation i beskrivelsen.

Ej heller vil den ligefremme præcisering af en uklarhed eller afklaring af en uoverensstemmelse rejse indvending.

Hvis en ændring ikke er tilladelig i henhold til PL § 13 informerer sagsbehandleren ansøgeren, om at denne kan søge beskyttelse for opfindelsen i ændringen i form af en udskilt ansøgning i henhold til BEK § 32.Opdateret: 31. januar 2013