Henvisninger til en publikation i beskrivelsen

Henvisninger i danske patentansøgninger til andre dokumenter kan vedrøre enten baggrundsteknikken eller en del af angivelsen af opfindelsen.

Der må ikke henvises til indholdet af et dokument ved det almindelige udtryk "som hermed indføjes ved henvisning" eller et andet udtryk af samme art.

Et referencedokument vedrørende baggrundsteknikken kan være indeholdt i ansøgningens beskrivelse som oprindeligt indleveret eller indføjet på et senere tidspunkt (se Baggrundsteknikken).

Med hensyn til angivelsen af opfindelsen, skal beskrivelsen kunne stå alene. Det medfører, at hvis et dokument angår selve opfindelsen, f.eks. detaljer om en af komponenterne i et apparat, der er genstand for krav, eller fremstillingen af udgangsmaterialer for en fremgangsmåde, der er genstand for krav, og dets indhold er essentielt for at udøve opfindelsen som defineret i PL § 8, stk. 2., skal de relevante passager af dokumentet udtrykkeligt indføjes i beskrivelsen. Se Tilføjelse af træk fra henvisningsdokumenter.

Henvisningen til et dokument skal være så tydelig, at det let kan identificeres. Hvis en henvisning kun er rettet mod en bestemt del af et dokument, der henvises til, skal denne del tydeligt identificeres i henvisningen. For når der i en ansøgning som oprindeligt indleveret er henvist til et dokument til fyldestgørende angivelse af opfindelsen, anses det relevante indhold af dokumentet som værende en del af indholdet i ansøgningen med det formål at citere ansøgningen i henhold til PL § 2, stk. 2 mod senere ansøgninger. Dette gælder dog kun for referencedokumenter, der ikke er almindeligt tilgængelige før ansøgningens indleveringsdag, hvis betingelserne (a) og (b) i Tilføjelse af træk fra henvisningsdokumenter opfyldes.

Når ansøgningen godkendes til patentmeddelelse, må patentbeskrivelsen ikke indeholde henvisninger til publikationer, der ikke er almindeligt tilgængelige.

Se i øvrigt Erklæring om ændringer i beskrivelse og krav.Opdateret: 28. juni 2012