Godkendelse til patentmeddelelse

Det følger af PL § 19, at når ansøgningen er i overensstemmelse med forskrifterne, det vil sige, at der intet er til hinder for meddelelse af patent, og det er konstateret, at ansøgeren er enig i den tekst, hvormed patent vil kunne meddeles, sender Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse til ansøgeren om, at patent kan meddeles mod betaling af det fastsatte gebyr for publicering af patentskriftet.

Den nødvendige enighed om indholdet af beskrivelse, krav og eventuelle tegninger vil normalt være opnået under den tekniske sagsbehandling. Når ansøgeren indsender nye bilag som svar på en teknisk behandling, anses ansøgeren for at være enig i den fremsendte tekst. Sagsbehandleren vurderer, om de nye bilag kan godkendes uden yderligere ændringer.

Er dette tilfældet, undersøges det, om

  • der er formelle (juridiske) mangler ved ansøgningen,
  • publiceringsgebyret kan beregnes og
  • der forligger en dansk oversættelse af den engelske tekst, der kan godkendes, hvis der er foretaget engelsksproget behandling af ansøgningen (se sprog og sagsbehandlingssprog). For ansøgninger indleveret før d. 1/1 2009 skal hele teksten oversættes til dansk. For ansøgninger indleveret fra d. 1/1 2009 og frem behøver ansøger kun at oversætte patentkravene til dansk.

Hvis der er formelle (juridiske) mangler ved ansøgningen, publiceringsgebyret ikke kan beregnes, f.eks. fordi beskrivelse og krav ikke foreligger som ét sammenskrevet bilag, eller der ikke foreligger de nødvendige bilag på dansk, kan ansøgningen ikke umiddelbart godkendes og der sendes et brev om berigtigelse af bilag til ansøgeren.

Hvis der ikke er formelle (juridiske) mangler ved ansøgningen, publiceringsgebyret kan beregnes, og der foreligger de nødvendige bilag på dansk, og vi ikke tidligere har sendt et brev om berigtigelse af bilag, sender vi også et sådant brev til ansøgeren.

Har vi tidligere sendt et brev om berigtigelse af bilag, og der ikke er formelle (juridiske) mangler ved ansøgningen, publiceringsgebyret kan beregnes, og der foreligger de nødvendige bilag på dansk, kan ansøgningen godkendes og brev om godkendelse af ansøgningen sendes.Opdateret: 28. september 2015