Brev om berigtigelse af bilag

Der sendes et brev om berigtigelse af bilag, når en ansøgning er klar til godkendelse og der ikke tidligere har været sendt et sådant brev, eller når der er behov for ændringer i beskrivelse og/eller krav, som efter sagsbehandlerens opfattelse ikke kræver en (yderligere) teknisk behandling.

I brevet meddeles det, hvilken patenttekst der kan godkendes, og ansøgeren anmodes om at fremsende dokumenter, der er egnede til reproduktion.

Hvis ansøgeren ikke er enig i den tekst, som sagsbehandleren foreslår, kan han i stedet fremsende en anden tekst. Sagsbehandleren tager herefter stilling til, om ansøgningen kan godkendes, om sagsbehandlingen skal fortsætte med en ny teknisk behandling, eller om ansøgningen skal afslås, jf. BEK. § 39, stk. 3.

Er der formelle juridiske mangler ved ansøgningen, kan publiceringsgebyret ikke beregnes, eller foreligger der ikke de nødvendige bilag på dansk, forlanges disse forhold bragt i orden ved berigtigelse af bilagene. Se Godkendelse til patentmeddelelse.Opdateret: 31. januar 2013