Betaling af publiceringsgebyret

Gebyret for publicering af patentskriftet skal betales senest 2 måneder fra afsendelsen af brev om godkendelse, hvori vi meddeler ansøgeren, at patent kan meddeles, jf. PL § 19, stk. 4.

Det følger endvidere af bestemmelsen, at, hvis gebyret ikke betales inden for fristen, henlægges ansøgningen med mulighed for genoptagelse.

Ansøgningen genoptages på ansøgerens anmodning herom, hvis genoptagelsesgebyret og publiceringsgebyret betales, uanset om der følger en besvarelse med betalingen.Opdateret: 14. marts 2013