Meddelelse før 18 måneders dagen

Indholdet af en patentansøgning offentliggøres normalt først 18 måneder efter indleveringsdagen/prioritetsdagen.

Hvis patentet meddeles tidligere, offentliggøres indholdet af ansøgningen samtidig hermed. Dette har betydning for ansøgerens muligheder for at søge patent på videreudviklinger af opfindelsen i Danmark og i udlandet.

Hvis ansøger ikke har anmodet om supplerende nyhedsundersøgelse, vil der ofte kunne meddeles patent før 18 måneders dagen.

I disse tilfælde gør sagsbehandleren ansøger opmærksom på, at meddelelse af patentet betyder, at ansøgningen bliver offentlig tilgængelig, og at ansøger har mulighed for at få udsat patentmeddelelsen og hermed offentliggørelsen indtil 18 måneders dagen, jf. BEK. § 41. Ansøger, der ikke repræsenteres af en fuldmægtig (privatkunder), henvises endvidere til at søge patentsagkyndig bistand.

Hvis ansøgeren ikke indsender anmodning om udsættelse af patentmeddelelse, sender sagsbehandleren godkendelse til patentmeddelelse. Hvis ansøgeren anmoder om udsættelse af patentmeddelelse, stilles ansøgningen i bero.Opdateret: 31. januar 2013