Udsættelse af patentmeddelelse

I henhold til BEK § 41 kan ansøger anmode om udsættelse med meddelelse af patent, hvis beslutningen om patentmeddelelse er truffet, før ansøgningen er blevet almindeligt tilgængelig efter patentlovens § 22, stk. 2 og 3. Meddelelsen af patent kan i så fald udsættes til det tidspunkt, hvor ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig.

Har ansøger bedt om udsættelse af patentmeddelelsen, stilles ansøgningen i bero med hensyn til patentmeddelelsen indtil offentliggørelsesdagen. Sagsbehandlingen frem til patentets meddelelse færdiggøres, inklusiv betaling af publiceringsgebyr.Opdateret: 13. marts 2013