Referencelisten

Inden ansøgningen godkendes til patentmeddelelse, udarbejder sagsbehandleren en elektronisk referenceliste (rele­vante publikationer).

På patentdokumentet anføres alle de dokumenter, som er anført i den elektro­ni­ske referenceliste som relevante for bedømmelse af opfindelsens pa­ten­terbarhed.

Er der tale om en udskilt eller afdelt ansøg­ning, medtages også eventuelle dokumenter, der har været anført i stamansøgningen, og som har haft betyd­ning for behandlingen af den afdelte/udskilte ansøgning.

Dokumenter, der af en eller anden grund har været anvendt fejl­agtigt, medtages derimod ikke på listen.

Patentdokumenter anføres alene med dokumentkode og -nummer i den rækkefølge, de er indtastet i den elektroniske referenceliste. Se Patentpublikationer.

Efter eventuel indsigelse suppleres den elektroniske referenceliste, om nødvendigt, med nyt materiale, der har været brugt ved indsigelsen.

Efter eventuel administrativ omprøvning, hvor der har været brugt nyt relevant materiale, og hvor patentet opretholdes i ændret form, suppleres referencelisten med det nye materiale.Opdateret: 30. april 2012