Ansøgningen er i orden allerede ved 1. behandling

Hvis sagsbehandleren efter at have afsluttet nyhedsundersøgelsen vurderer, at patent umiddelbart kan meddeles, evt. med nogle få rettelser, sendes brev om berigtigelse af bilag til ansøgeren om, at patent kan meddeles, hvis ansøgeren er enig i teksten.  

Ansøgeren orienteres samtidig dels om muligheden for supplerende nyhedsundersøgelse, dels om muligheden for udsættelse af patentmeddelelse, og dels om risikoen ved patentmeddelelse før 18 måneders dagen, se Meddelelse før 18 måneders dagen.

Ansøgeren kan herefter indsende skriftlig anmodning om supplerende nyhedsundersøgelse eller om udsættelse af patentmeddelelsen, såvel som eventuelle nye bilag.

Hvis ansøgeren ikke inden fristens udløb indsender anmodning om supplerende nyhedsundersøgelse eller nye bilag, sender sagsbehandleren brev om godkendelse til patentmeddele, uanset om ansøgeren har bedt om udsættelse af patentmeddelelsen.

Sender ansøgeren nye bilag uden anmodning om supplerende nyhedsundersøgelse indenfor fristens udløb, og patent kan meddeles på baggrund af disse nye bilag, sendes brev om godkendelse, uanset om ansøgeren har bedt om udsættelse af patentmeddelelsen.

Sender ansøgeren anmodning om supplerende nyhedsundersøgelse eller om udsættelse af patentmeddelelsen, se Udsættelse af patentmeddelelse, Supplerende nyhedsundersøgelse efter ca. 24 måneder og Berostillelse af patentansøgning.Opdateret: 13. marts 2013