Brev om godkendelse

Der sendes brev om godkendelse, når ansøgningen kan godkendes uden ændringer i beskrivelse og krav eller med nogle få indlysende formelle rettelser i beskrivelse og/eller krav og vi tidligere har sendt et brev om berigtigelse af bilag. I brevet om godkendelse informeres ansøgeren om, at patent kan meddeles på baggrund af den foreliggende beskrivelse med krav med eventuelle rettelser, hvis gebyret for publicering af patentskriftet betales. Se også Betaling af publiceringsgebyret.

Ansøgeren anmodes samtidig om at fremsende dokumenter, der er egnede til reproduktion, hvis de ikke allerede foreligger. Er der tvivl om, hvorvidt ansøgeren vil kunne acceptere eventuelle rettelser, kontakter sagsbehandleren ansøgeren telefonisk, inden ansøgningen eventuelt godkendes.

Ifølge PL § 19, stk. 2 må patentkravene ikke ændres således, at patentbeskyttelsens omfang udvides, efter at Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt en brev om godkendelse som nævnt i PL § 19, stk. 1.

Se også Erklæring om ændringer i forbindelse med godkendelse til patentmeddelelse.Opdateret: 13. marts 2013