Erklæring om ændringer i forbindelse med godkendelse til patentmeddelelse

Ved godkendelse til patentmeddelelse kan Patent- og Varemærkestyrelsen kun forlange ubetydelige rettelser, som ansøgeren med sikkerhed kan acceptere. Meningen er, at sagsbehandlingen kan anses for afsluttet med godkendelsen.

Hvis der ikke er noget offseteksemplar ved godkendelsen, forlanger vi derfor principielt, at offseteksemplaret, når det bliver fremsendt, stemmer overens med de godkendte dokumenter.

Ansøgeren skal afgive erklæring herom og har selv ansvaret for dens rigtighed.

Hvis ansøgeren undtagelsesvis foretager andre ændringer end de godkendte, skal han både for beskrivelse og krav angive, hvori de består. Det er herefter vores ansvar, at der kun godkendes tilladelige ændringer.Opdateret: 14. juni 2012