Erklæring om ændringer i beskrivelsen jf. BEK par. 29, stk. 2

Erklæringen om ændringer i beskrivelsen jf. BEK § 29, stk. 2 er aktuel under hele sagsbehandlingen, indtil der foreligger et godkendt offseteksemplar.

I forbindelse med svar på brev om godkendelse erstattes den dog i visse tilfælde af en BEK. § 40, stk. 2-erklæring.

BEK § 29, stk. 2-erklæringen er todelt, som det fremgår af det følgende:

(i) Ansøgeren skal erklære, på hvilke punkter beskrivelsen ikke stemmer ordret overens med en tidligere indleveret beskrivelse, som skal være nærmere identificeret. Patent & Varemærkestyrelsen (sagsbehandleren) skal naturligvis tage stilling til de ændringer, der fremgår af erklæringen, men den nye beskrivelse som sådan gennemgås ikke. Det er ansøgerens ansvar, at de angivne ændringer er udført korrekt ved renskrivningen, og at der ikke er sket andre ændringer.

Nogle gange er en ny beskrivelse omarbejdet, så den svarer til et bestemt udenlandsk patent (modelsager). Det er tilstrækkeligt at angive dette i erklæringen uden nærmere specifikation af de enkelte ændringer. Sagsbehandleren vil i sådanne situationer gennemgå den nye almindelige del af beskrivelsen (se Beskrivelsen), mens resten af beskrivelsen står for ansøgers ansvar.

(ii) Erklæringen skal også angive, om ændringerne medfører, at der er indført noget nyt i saglig henseende (f. eks. supplerende udførelseseksempler). Der ligger ikke andet heri end en understregning af spørgsmålets vigtighed. Det er vores ansvar at kontrollere, om ændringerne er tilladelige i denne henseende.

Et par eksempler på § 29, stk. 2-erklæringer kan illustrere, at erklæringernes ordlyd må vurderes nøje:

Eksempel 1

"Hermed fremsendes ny beskrivelse med krav. Beskrivelsen er rettet som forlangt."

Denne erklæring er fyldestgørende, idet det anses for underforstået, at vi ikke har foreslået utilladelige ændringer. Det anses også for underforstået, at der ikke er foretaget andre rettelser.

Eksempel 2

"Hermed fremsendes ny beskrivelse med krav. Beskrivelsens almindelige del er rettet som forlangt og er ikke ændret på andre punkter."

Denne erklæring er mangelfuld, da den ikke omfatter beskrivelsens specielle del.Opdateret: 31. januar 2013