Supplerende nyhedsundersøgelse efter ca. 24 måneder

En nyhedsundersøgelse er ikke fuldstændig, hvis den er foretaget på et tidspunkt, hvor det nyeste relevante materiale endnu ikke indgik i Patent- og Varemærkestyrelsens klasseordnede samling af offentliggjorte danske patent- og brugsmodelansøgninger eller i elektroniske patentdatabaser.

Denne situation vil opstå ved nyhedsundersøgelse af grundansøgninger (Se Danske patenter), men kan også opstå ved andre typer ansøgninger, hvis de nyhedsundersøges meget hurtigt efter indleveringen, f. eks. ved en fremskyndet behandling.

Der kan også være relevant materiale, der endnu ikke er offentligt tilgængeligt, det vil sige Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt..

Dette giver ikke noget problem, hvis det fremdragne materiale er tilstrækkeligt til at dokumentere, at opfindelsen ikke er patenterbar.

I modsat fald er det nødvendigt at supplere nyhedsundersøgelsen på et senere tidspunkt, hvis nyhedsundersøgelsen skal være fuldstændig. Det er op til ansøger selv at vælge, om den supplerende nyhedsundersøgelse ønskes foretaget.

En supplerende nyhedsundersøgelse i alt det relevante materiale foretages først efter ansøgningens 24-måneders dag (regnet fra indleveringsdagen i grundansøgningen og fra prioritetsdagen i ansøgninger med prioritet).

Ansøgeren orienteres om muligheden for en sådan supplerende nyhedsundersøgelse:

(a) ved 1. behandling:

 I de tilfælde, hvor der ikke er fremdraget relevant materiale, og der ikke er andre indvendinger, der hindrer patentmeddelelse, skal ansøgeren have en 1. behandling, hvori der orienteres om, at undersøgelsen er ufuldstændig. Ansøgeren bliver orienteret om muligheden dels for supplerende nyhedsundersøgelse, dels for udsættelse af patentmeddelelsen, se Ansøgningen er i orden allerede ved 1. behandling.

 (b) ved efterfølgende behandlinger:

Hvis de forudgående nyhedsundersøgelser er ufuldstændige, og patentering ikke er udelukket på det foreliggende grundlag men der er hindringer, skal ansøgeren i forbindelse med den efterfølgende behandling have at vide, at undersøgelsen er ufuldstændig og senere kan suppleres.

I den situation, hvor patentering er udelukket på det foreliggende grundlag, men at det på baggrund af den efterfølgende brevveksling viser sig, at patentering ikke er udelukket, skal ansøgeren i forbindelse med meddelelse om den ændrede konklusion orienteres om, at undersøgelsen er ufuldstændig, og at der er mulighed for at få foretaget en supplerende nyhedsundersøgelse og informeres om muligheden for udsættelse af patentmeddelelsen, se Ansøgningen er i orden allerede ved 1. behandling.

Hvis der ved den supplerende undersøgelse fremdrages et relevant WO-offentliggørelsesdokument, stilles ansøgningens videre behandling i bero, indtil det er afklaret, om PCT-ansøgningen videreføres i Danmark, se Berostillelse af en patentansøgning.

 

 Opdateret: 18. november 2013