Yderligere nyhedsundersøgelse

I en patentansøgnings tekniske sagsbehandlingsfase kan en yderligere nyhedsundersøgelse blive nødvendig. Grunden til dette kan for eksempel være:

(i) Ansøger ændrer kravene, så de omfatter genstande, der ikke er dækket af nyhedsundersøgelsen.

(ii) Sagsbehandleren ændrer standpunkt i sin bedømmelse af hindringer til at få patent, se Nyhedsundersøgelsen, eller af andre årsager, f. eks. efter yderligere forklaringer fra ansøger, eller

(iii) Begrænsninger eller mangelfuldheder i nyhedsundersøgelsen.

Sagsbehandleren anvender dokumenter, som kommer frem i en sådan yderligere nyhedsundersøgelse, hvis de anses for relevante for sagsbehandlingen af ansøgningen. Hvis et nyt dokument anvendes senere under sagsbehandlingen, fremsendes en kopi af dette til ansøgeren.Opdateret: 18. november 2013