Nyhedsundersøgelse af prioritetsansøgninger

Nyhedsundersøgelsesrapporter fra tilsvarende ansøgninger indleveret i udlandet anvendes til at begrænse nyhedsundersøgelsen mest muligt.

Sagsbehandleren vil udføre en nyhedsundersøgelse som beskrevet nedenfor:

(a) Hvis der foreligger en nyhedsrapport fra EPO, PCT, AT, DE, FR (EPO nyhedsundersøger for FR), GB og NL:

Nyhedsundersøgelsen foretages kun i materiale fra DK, FI, NO og SE.

Hvis PCT nyhedsundersøgelsen er udført i SE eller FI, undersøges kun i materiale fra DK.

Hvis PCT nyhedsundersøgelsen er udført af NPI, skal der ikke foretages yderligere undersøgelser.

Hvis PCT nyhedsundersøgelsen ikke er foretaget af EPO udfører EPO efterfølgende en supplerende nyhedsundersøgelse. Denne nyhedsundersøgelse kan også indgå i sagsbehandlerens vurderingsgrundlag.

(b) Hvis der foreligger en nyhedsrapport fra FI, NO, SE:

Nyhedsundersøgelsen foretages kun i materiale fra DK.

(c) Hvis der foreligger en nyhedsrapport fra US, CH, JP, KR, RU eller SU:

Der undersøges ikke i materiale fra det pågældende land.

Generelt set skal Patent- og Varemærkestyrelsen undgå overflødigt arbejde, og bør i videst muligt omfang stole på kvaliteten af internationale nyhedsundersøgelser. Når citerede dokumenter ikke er affattet på et af følgende sprog: dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk, og sagsbehandleren har brug for en oversættelse til et af disse sprog, skal sagsbehandleren selv sørge for det (f. eks. ved at identificere et patentfamiliemedlem eller alternativt et sammendrag af dokumentet, se Dokumenter på et ikke umiddelbart forståeligt sprog), medmindre det er muligt at få oversættelsen fra en anden kilde, f. eks. ansøgeren.

For PCT ansøgninger, der er videreført i Danmark, skal både behandling og en eventuel nyhedsundersøgelse baseres på den nationalt videreførte danske ansøgning.Opdateret: 30. april 2012