Orienterende teknisk undersøgelse

En orienterende teknisk undersøgelse er en undersøgelse der ikke er målrettet kravene i en ansøgning.

I det tilfælde hvor kravene i en ansøgning er uklare og der ikke er basis i beskrivelsen for at præcisere kravene i en sådan grad at de kommer til at angive en klart defineret opfindelse, laves der ikke en nyhedsundersøgelse. Examiner kan i disse tilfælde vælge at lave en orienterende teknisk undersøgelse.

Den orienterende tekniske undersøgelse har til formål at give ansøger et indblik i den teknik der findes på teknikområdet, med henblik på at forbedre ansøgers grundlag for at træffe beslutning om eventuelt at indlevere en ny forbedret ansøgning.

Dokumenterne der nævnes i nyhedsundersøgelsesrapporten til en orienterende teknisk undersøgelse, bliver ikke kategoriseret i forhold til nyhed og væsentlig adskillelse.Opdateret: 30. september 2021