Videreførte internationale patentansøgninger

Det følger af PL § 31, at såfremt en ansøger ønsker at videreføre en international patentansøgning for Danmark skal han inden 31 måneder fra den internationale indleveringsdag eller, hvis prioritet er begæret, fra prioritetsdagen:


• indlevere en oversættelse af ansøgningen til dansk eller engelsk, eller
• en kopi af ansøgningen, hvis denne er på dansk eller engelsk, samt
• betale det fastsatte gebyr, som fremgår af PL § 98, stk. 3 samt vores prisliste.


Når en international patentansøgning er videreført for Danmark i overensstemmelse med PL § 31, behandles ansøgningen som udgangspunkt på samme måde som en national patentansøgning med de undtagelser, der findes i PL §§ 33-37.


Se mere under Behandling af patentansøgninger.

 Opdateret: 4. maj 2020