Indlevering af nationale patentansøgninger

Hvordan indleveres en patentansøgning?

En patentansøgning kan indleveres skriftligt til Patent- og Varemærkestyrelsen

- ved personlig henvendelse i vores officielle åbningstid mellem kl. 09.00 og 16.00,

- ved almindelig post,

- via vores automatiske postkasse, som er åben på alle ugedage inklusive lørdage, søndage og helligdage,

- via telefax eller

- online ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema på vores hjemmeside eller ved at sende os ansøgningen elektronisk til vores e-mail adresse: PVS@dkpto.dk Vi anbefaler, at e-mail altid sendes til os i krypteret form med digital signatur. Der kan læses mere om digital signatur her. Se mere om specielle forhold ved Online/e-mail indlevering.

- Via CD-rom

Ansøgningsskemaet kan også fås ved personlig henvendelse hos os eller ved at kontakte vores kundecenter på telefon 43 50 80 00. Der er ikke krav om anvendelse af et særligt ansøgningsskema. Ansøgningen skal dog indeholde en tilkendegivelse af, at der er tale om en ansøgning for at blive tildelt en indleveringsdag.

Ansøgningen skal indeholde:

- Ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse.

- Opfinderens navn, samt den by og det land hvor opfinderen har bopæl. Hvis patentet søges af en anden end opfinderen, skal ansøgerens ret til opfindelsen fremgå af ansøgningen. Det skal også fremgå, at opfinderen er informeret om, at der søges patent på opfindelsen.

- Titel for den opfindelse som søges beskyttet ved patentet.

- Beskrivelse af opfindelsen.

- Krav der angiver, hvad der søges beskyttet af patentet.

- Tegninger eller fotografier, hvis dette er nødvendigt for at forstå opfindelsen.

- Eventuel sekvensliste.

- Sammendrag.

- Fuldmagt for en eventuel fuldmægtig.

- Eventuelle oplysninger om prioritet.

- Eventuelle oplysninger om at der er tale om en afdelt eller udskilt ansøgning.

- Eventuelle oplysninger om, hvorvidt ansøgningen indeholder deponering af en prøve af biologisk materiale.

- Ansøgeren skal betale ansøgningsgebyr.

Ansøgningen behøver ikke at være underskrevet. Se mere om underskrift af dokumenter.

 Opdateret: 8. marts 2024