Indleveringsdag

Patent- og Varemærketyrelsen undersøger ansøgningen med henblik på at vurdere, om den opfylder betingelserne for tildeling af indleveringsdag, jf. PL § 8b, stk. 1. Disse betingelserne er opfyldt, når:

1) der foreligger en tilkendegivelse af, at det indleverede materiale er en ansøgning,

2) det indleverede materiale muliggør, at ansøgerens identitet kan fastlægges, eller at ansøgeren kan kontaktes, og

3) det indleverede materiale indeholder en beskrivelse.

Tilstedeværelse af patentkrav i ansøgningen er således ikke nødvendig for at opnå en indleveringsdag.

Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt ved modtagelsen af ansøgningen, får ansøgningen indleveringsdag den dag, hvor ansøgningen blev indleveret.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, se mere under mangler i forbindelse med tildeling af indleveringsdag.

Med hensyn til ansøgninger der opfylder betingelserne for tildeling af indleveringsdag, men hvor ansøger efterfølgende indleverer en manglende del af beskrivelsen eller tegninger, se mere under senere indlevering af tegninger eller dele af beskrivelsen.Opdateret: 30. april 2012