Krav om at ansøgerens identitet kan fastlægges, eller at ansøgeren kan kontaktes

For at kunne få tildelt en indleveringsdato, skal der indsendes information, som: 

  • identificerer ansøger, eller
  • muliggør, at ansøger kan kontaktes.

Hvis der er flere ansøgere, er det kun nødvendigt at indsende informationen for den ene af ansøgerne.

Enhver form for oplysninger, som muliggør, at ansøger kan kontaktes, vil blive anset for at opfylde kravet om, at ansøger kan kontaktes, særligt: 

  • navn og adresse på ansøger eller dennes fuldmægtig
  • et faxnummer
  • et postboksnummer
  • en mailadresse

Ved afgørelsen af, om oplysningerne ovenfor opfylder kravene, vil Patent- og Varemærkestyrelsen tage alle oplysninger indeholdt i de indsendte dokumenter i betragtning.Opdateret: 30. april 2012