Krav om at det indleverede materiale indeholder en beskrivelse

Hvis en del af ansøgningen umiddelbart fremstår som en beskrivelse, vil dette være nok til, at Patent- og Varemærkestyrelsen kan tildele en indleveringsdag, såfremt de øvrige betingelser også er opfyldt. Vi foretager ikke på dette tidspunkt en nærmere undersøgelse af beskrivelsens indhold. Hvorvidt beskrivelsen opfylder de formelle og materielle krav er således ikke relevant i forhold til tildeling af indleveringsdagen. Se mere om senere indlevering af dele af beskrivelsen herunder tegninger og beskrivelsen.

Kravet til en beskrivelse anses ikke for opfyldt, hvis ansøger alene kun har indsendt tegninger, fotografier, sekvensliste og titel, jf. BEK § 5, stk. 1, 2. pkt..

Indleveringsdagen vil kunne tildeles, uanset hvilket sprog beskrivelsen er affattet på, så længe teksten fremstår som en beskrivelse. Efterfølgende vil der dog skulle indleveres en oversættelse i overensstemmelse med BEK § 6.

For eksempel kan en teknisk tegning ledsaget af for eksempel kinesiske skrifttegn kunne anerkendes som materiale, der umiddelbart synes at være en beskrivelse, selvom vi ikke er i stand til at læse disse skrifttegn. I dette tilfælde er betingelserne for tildeling af indleveringsdag således opfyldt, mens de formelle betingelser for ansøgningens indhold ikke vil være opfyldt, idet beskrivelsen af opfindelsen skal være affattet på et af de af os anerkendte sprog, jf. BEK § 6, stk. 1.

Ifølge BEK § 5, stk. 8 vil det desuden være tilstrækkeligt med hensyn til tildeling af en indleveringsdag, at ansøger i stedet for at indlevere en beskrivelse og tegninger, i stedet henviser til en tidligere indleveret ansøgning. Det er ikke nødvendigt, at ansøger har begæret prioritet fra den tidligere ansøgning. Se mere om henvisning til tidligere indleveret ansøgning ved tildeling af indleveringsdag.Opdateret: 30. januar 2013