Tilkendegivelse af at det indleverede materiale er en ansøgning

Kravet om "en tilkendegivelse af at det indleverede materiale er en ansøgning" kan bl.a. opfyldes ved at gøre brug af den af Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejdede ansøgningsblanket, eller ved elektronisk indlevering via vores hjemmeside.

Uanset det ikke specifikt fremgår, at der er tale om en patentansøgning, kan betingelsen alligevel være opfyldt, hvis vi umiddelbart kan udlede, at der er tale om en ansøgning. Hvis eksempelvis betingelsen i PL § 8b, stk. 1, nr. 2 og 3 er opfyldt, kan selve opfyldelsen af disse betingelser være nok til at opfylde betingelsen om en tilkendegivelse som anført i stk. 1, nr. 1. Hvis der for eksempel foreligger en fyldig beskrivelse af opfindelsen og eventuelle patentkrav, vil vi således kunne udlede, at der er tale om en patentansøgning. Det er dog altid op til os at vurdere, hvorvidt der er tale om en patentansøgning.Opdateret: 30. april 2012