Sprog - patent

Det følger af BEK § 6, at Patent- og Varemærkestyrelsen behandler en patentansøgning, herunder foretager en nyhedsundersøgelse og patenterbarhedsvurdering, på basis af beskrivelse, patentkrav, sammendrag, tegninger og fotografier, hvis disse foreligger på dansk eller engelsk. I praksis kræver Patent- og Varemærkestyrelsen ikke en oversættelse af dokumenter på norsk eller svensk.

Der vil kunne tildeles en indleveringsdag, uanset hvilket sprog beskrivelsen er affattet på, så længe teksten fremstår som en beskrivelse.

Er en patentansøgning eller dens dokumenter affattet på andre sprog end dansk, engelsk, norsk eller svensk, skal der indleveres en oversættelse, før behandlingen kan foretages. Vi kan undlade at kræve oversættelse af andre dokumenter end beskrivelse, tegninger, fotografier, patentkrav og sammendrag, eller tillade oversættelse af sådanne andre dokumenter til et andet sprog end de, der er nævnt i BEK § 6, stk. 1.

Er en ansøgning og dens dokumenter således affattet på dansk, engelsk, norsk eller svensk, vil både formalitetsbehandlingen og den tekniske behandling ske på basis af disse dokumenter. Først når ansøgningen eventuelt bliver klar til godkendelse til patentmeddelelse, skal beskrivelse, sammendrag, tegninger og fotografier foreligge på dansk eller engelsk, og kravene skal foreligge på dansk. Se mere under godkendelse til patentmeddelelse.

Udover ansøgningen og dens dokumenter fremgår det af BEK § 103, stk. 2, at dokumenter, der indleveres til os i forbindelse med en sag, skal være affattet på dansk eller engelsk.

Oversættelser af ansøgninger og dens dokumenter samt øvrige dokumenter, der indleveres til os, kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt måde, jf. BEK § 6, stk. 2 og § 103, stk. 2. Som udgangspunkt kræves bekræftelse alene i de tilfælde, hvor der er tvivl om rigtigheden af oversættelsen. Såfremt en sådan bekræftelse ikke indleveres, vil det oversatte dokument ikke indgå i sagsbehandlingen.

Se desuden sagsbehandlingssprog.Opdateret: 14. februar 2018