Sagsbehandlingssprog - patent

Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandlingssprog er som udgangspunkt dansk.

I henhold til BEK § 103, stk. 1, kan vi foretage sagsbehandling på engelsk, hvis ansøger anmoder om dette. Anmodningen kan for eksempel foretages ved at sætte kryds i ansøgningsblanketten under "Engelsk behandling af ansøgning m.m. ønskes".

Vi kan dog til hver en tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

En engelsksproget sagsbehandling medfører, at vi som udgangspunkt korresponderer med ansøger på engelsk i alle vores behandlingsbreve til og med afgørelsesbrevet, det vil sige brev om godkendelse til patentmeddelelse/brev om berigtigelse af bilag eller brev om afslag.

En dansksproget sagsbehandling medfører tilsvarende, at vi som udgangspunkt korresponderer med ansøger på dansk i alle vores behandlingsbreve til og med afgørelsesbrevet.

Specielt i situationer, hvor

 - en ansøgning er indleveret på engelsk, og der ønskes dansk som behandlingssprog, eller

 - en ansøgning er indleveret på dansk, og der ønskes engelsk som behandlingssprog,

kan vi af praktiske årsager vælge at udforme en del eller dele af et behandlingsbrev på indleveringssproget.Opdateret: 20. juni 2022