Sagsbehandlingssprog - patent

Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandlingssprog er som udgangspunkt dansk.

I henhold til BEK § 103, stk. 1, kan vi foretage sagsbehandling på engelsk, hvis ansøger anmoder om dette. Anmodningen kan for eksempel foretages ved at sætte kryds i ansøgningsblanketten under "Engelsk behandling af ansøgning m.m. ønskes".

Vi kan dog til hver en tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

En engelsksproget sagsbehandling medfører, at vi korresponderer med ansøger på engelsk i alle vores behandlingsbreve til og med afgørelsesbrevet, det vil sige brev om godkendelse til patentmeddelelse/brev om berigtigelse af bilag eller brev om afslag.

Såfremt den engelsksprogede sagsbehandling leder frem mod en patentmeddelelse, vil vi i det sidste brev inden godkendelsesbrevet kræve en oversættelse af hele eller dele af den engelske tekst, som kan godkendes, til dansk. Se mere om dette under Godkendelse til patentmeddelelse.Opdateret: 30. januar 2013