Tegninger

Når det er nødvendigt for at belyse opfindelsen, skal beskrivelsen indeholde tegninger, jf. PL § 8, stk. 2.

Grafiske udformninger som kan anses for en tegning er tekniske tegninger og fotografier.

Som tekniske tegninger forstås alle typer af tekniske tegninger, f.eks. perspektiver, udsnit og tværsnit, samt detaljer i forskellige målestoksforhold. Tegninger dækker også "flowdiagrammer" som omfatter funktionelle diagrammer og grafiske repræsentationer af et givent fænomen, der udtrykker en sammenhæng mellem to eller flere størrelser.

Andre grafiske udformninger, som f.eks. kemiske og matematiske formler og opstillinger, der er inkluderet i beskrivelsen, krav eller sammendrag, er ikke omfattet af de formelle krav, der gælder for tegninger. Se nærmere under Kemiske og matematiske formler og Tabeller. Sådanne grafiske udformninger kan også indsendes som tegninger. I så fald skal de opfylde de formelle krav, der gælder for tegninger.

Betingelserne vedrørende formen og indholdet af tegninger og fotografier fremgår af BEK § 7 og 18.

Se mere under Fotografier og Udfærdigelse af tegninger hvor det fremgår at fotografier og tegninger bliver publiceret i sort/hvid.Opdateret: 24. oktober 2017