Reproducerbarhed

I overensstemmelse med BEK § 7 skal tegningerne være egnet til reproduktion. De skal derfor være udført således, at de tillader elektronisk og direkte reproduktion ved skanning m.v..

Sagsbehandleren skal tjekke, om tegningerne er egnede til trykning. Om nødvendigt skal en kopi af de originale tegninger forberedes til at være trykningskopien. Hvis kvaliteten af de originale tegninger imidlertid også er utilstrækkelig, skal sagsbehandleren anmode ansøgeren om at indlevere tegninger af tilstrækkelig kvalitet til trykning. Herved skal ansøgeren være opmærksom på, at ansøgningen ikke tilføres noget nyt (PL § 13). Se Ændringer.Opdateret: 30. januar 2013